Planlegger dere borgerlig vigsel etter 1. januar 2018 ?


Fra 1. januar 2018 vil borgerlige vigsler overføres fra tingrettene til kommunene.
Stortingets nylig vedtatte lovendring i ekteskapsloven innebærer at det er kommunene, og ikke lenger domstolene, som har ansvaret for gjennomføringen av borgerlige vigsler i Norge.

Moskenes kommune vil behandle saken om tilrettelegging for kommunale vigsler i kommunestyremøtet i desember. Vi kan derfor ikke gi noe mer informasjon om hvilket tilbud vi vil kunne gi i Moskenes, før saken har blitt behandlet og vedtatt.

Mer om dette på domstolenes nettsider.