Punkt i budsjettvedtak som omhandler vikarbruk for lege

Jeg er glad for å kunne fortelle at kommunestyret har vedtatt at punktet i budsjettvedtaket som handlet om vikarbruk for lege, er opphevet. Det skal være trygghet for at legetjenesten fungerer hos oss. Kommunestyret har samtidig vært tydelige overfor administrasjonen at vikarbruk må ned innenfor helse og omsorgssektoren.