Regler for alkoholservering i Moskenes kommune

Helse- og omsorgsdepartementet følger nå opp Stortingets flertallsvedtak. Forslaget spesifiserer ikke hvilke tidspunkter alkoholserveringen skal skje innenfor. Departementet har derfor valgt å følge FHIs anbefaling fra 14. januar om å innføre samme tiltak som var gjeldende nasjonalt før skjenkestoppen ble innført 4. januar. Det vil si at det blir skjenkestopp ved midnatt, og gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00. Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering.

Endringene skal gjennomføres så raskt som mulig, med ikrafttredelse midnatt natt til fredag 22. januar. 

 

Det er ikke planlagt strengere tiltak i Moskenes med bakgrunn i dagens situasjon .Vi følger de nasjonale føringene.

Dersom situasjonen skulle endre seg, vil det kunne medføre behov for innstramming.