Reinebringen – ny kontrakt inngått

Moskenes kommune har inngått kontrakt med Stibyggjaren AS om fortsettelse av arbeid på sherpatrappa opp til toppen av Reinebringen.

Det er ankommet 700 tonn stein som er lagret ved Djupfjordbrua, og som vil bli fraktet med helikopter opp i anleggsområdet. I år er planen å starte to steder samtidig. Et arbeidslag vil fortsette på det øvre partiet, opp mot toppen, og et lag vil begynne nederst.

Arbeidet skal etter planen starte ca den 1 juni 2019, og pågå i 6 uker.

Finansieringen av stibyggingen dekkes av eksterne midler.