Retningslinjer besøk m.v. sykehjem og servicebolig i Moskenes

Det må så langt som mulig legges til rette for besøk i helseinstitusjoner i kommunehelsetjenesten. Besøk bør avtales i forkant.

Beboere i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner kan selv bestemme om de vil gå på tur, dra på besøk og lignende, med mindre det er fattet et tvangsvedtak med restriksjoner på å gå ut. kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner må legge til rette for at beboere kan gå ut under Covid-19-epidimien  eller dra på besøk i tråd med nasjonale anbefalinger om private sammenkomster. Virksomheten bør opprette dialog med beboere og pårørende om turer og besøk ut, og informere og gi opplæring om gjeldende smitteverntiltak til beboer og til eventuelle pårørende eller andre som skal være sammen med personen, slik at smittevernhensyn ivaretas.   

Arrangementer, gjester i hjemmet og avstand. Gjelder fra 5. mai 2021.

Beskyttede personer kan få lettelser fra koronatiltak etter koronavaksine eller gjennomgått Covid-19-sykdom. Alle bør begrense sosial kontakt. Ikke ha flere enn fem gjester på besøk i hus, leilighet, hytte, hage eller uteplass. Arrangementer på offentlig sted eller i leid/lånt lokale kan gjennomføres med et begrenset antall deltakere. Alle bør holde avstand på minst én meter til andre personer. 

Tilsynslege ved Moskenes sykehjem, 10. mai 2021

Eiad Tair  (Sign.)