SALG AV KOMMUNAL KAI PÅ TETTSTEDET Å

Moskenes kommune selger kaia på Å.

Kommunestyret har vedtatt å selge den kommunale kaia på Å.

Kaia selges i den stand den befinner seg i ved budfristens utløp, etter budrunde og forhandlinger. Kommunen skal i avtalen sikre allmennhetens adgang og bruk av kaia.

Det er tatt takst på kaia. Kommunestyret har også vedtatt å selge ca 40 m2 landareal bak kaia. Dette arealet betales det for i tillegg til budet som gis på kaia. Tomteprisen pr m2 er kr 588,-, til sammen kr 23 520,- for tilleggsarealet.

Budfrist er 22.4.2021 kl 12:00.

Budet leveres skriftlig pr e-post til postmottak@moskenes.kommune.no. Det åpnes deretter for å høyne budet pr sms. Tilbydere må derfor oppgi mobiltelefonnr i det første budet. Etter fristen må budgiver være tilgjengelig på oppgitt telefonnummer for å kunne ha muligheten til høyne budet sitt. 

Spørsmål om salget kan rettes til Moskenes kommune pr e-post.