SALG AV UTRANGERT FLYTEBRYGGE

Kommunen la den utrangerte flytebrygga ut for salg høsten 2020 uten at noen kjøpte den.

De siste ukene har det vært en del forespørsler om den. For å gi alle mulighet til å gi tilbud legger vi den ut på nytt med en kort budfrist.

Tilbud på brygga med landgang sendes på epost til: postmottak@moskenes.kommune.no .

Frist for å gi bud er 3.6.2021 kl 10:00.

Etter budfristen vil de som har laveste bud bli gitt muligheten til å øke budet sitt pr sms helt til vi står igjen med bare et bud. 

Det er derfor viktig at de som gir bud pr e-post oppgir et mobiltelefonnummer de kan nås på like etter fristens utløp.

Bygga kan hentes etter at den er betalt. 

Klikk for stort bilde