Sommervikarer og ledige stillingerFERIEVIKARER SOMMER 2018 INNEN HELSE OG OMSORG

I Moskenes kommune trenger vi vikarer under ferieavvikling, hovedsaklig fra og med uke 26 til og med uke 33 i sykehjemmet, hjemmesykepleien, psykiatribolig, kjøkken, renhold og vaskeri.

Vi søker derfor etter:
Sykepleiere, hjelpepleiere, miljøarbeidere/omsorgsarbeidere, assistenter og kokk.

For arbeid innen hjemmesykepleien kreves utdanning som sykepleier/hjelpepleier og søker må ha sertifikat kl.B.

Aktuelle søkere bes oppgi hvor de primært vil jobbe og i hvilken periode. Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig godt. Politiattest må leveres.
Lønn etter kvalifikasjoner og ansiennitet i henhold til lønnsregulativ.

For nærmere informasjon, kontakt avd.spl. Anne M. Ernstsen mobilnr 980 17 340, eller helse- og omsorgssjef Kjellaug Jensen, mobilnr 980 17 065.

postmottak@moskenes.kommune.no innen 10.03.2018.
Dersom du ikke har mulighet til å søke elektronisk kan søknad sendes pr post til Moskenes kommune, Reineveien 67, 8390 REINE.


ANDRE STILLINGER
Moskenes kommune har også andre stillinger ledig, blant annet på Økonomiavdelingen og i teknisk etat uteseksjon.
Mer om disse stillingene finner du ved å klikke på "Ledige stillinger" på forsiden.