Takk for alle bidrag til TV-aksjonen


Tusen takk for alle bidrag til TV-aksjonen. Det er registrert fra Moskenes kr. 29323 fra bøssene, kirkeofferet og kommunebidraget. De fra vår kommune som har benyttet SMS eller Vipps har vi ikke pr. i dag oversikt over.

Lillian Rasmussen
Ordfører