Tilbud om 2. oppfriskningsdose (dose 4.) til personer 80 år og eldre

Folkehelseinstituttet har åpnet opp for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose (dose 4) hvis de ønsker det. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose (dose 3). En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke.

 Folkehelseinstituttet ser ikke grunnlag for å gi en generell anbefaling om ny oppfriskningsdose (dose 4) til alle over 80 år, men mener dette kan vurderes og velges av den enkelte.

Derfor bes personer som er 80 år og eldre, som ønsker den 4 dose, kontakte Reine legekontor på tlf: 760 53 113 for å gjøre avtale om vaksinering.