Turistkontoret og nøkler til Munkebu


TURISTINFORMASJONEN OG NØKLER TIL MUNKEBU

Moskenes turistinformasjon på Sørvågen er nå stengt for sesongen. Vi takker våre tilreisende for god bruk av informasjonen.
For medlemmer av DNT: Nøkkel til Munkebuhytta kan hentes og leveres på Maren Anna restaurant.
Turistinformasjonen er tilgjengelig hele året på email: tour-off@lofoten-info.no eller tlf: 98017564.


 

TOURISTINFORMATION AND THE KEY TO THE MUNKEBU HUT

Moskenes touristinformation located in Sørvågen is now closed down for this season. We thank you all for using the office, and welcome you back.
For members of DNT, (Norwegian rambler club), the key for the Munkebu hut can be collected and delivered at Maren Anna Restaurant in Sørvågen.
The touristinformation is to be contacted all year round at email: tour-off@lofoten-info.no or telephone +47 98017564.