TV-Aksjonen 2020

Formannskapet gjorde slikt vedtak:

«Formannskapet oppnevner ikke komite på grunn av organisasjonen WWF som har fått aksjonen i år, da dette er en organisasjon som har påført kvalfangstnæringen utfordringer. Det er mange aktører som bidrar til formålet om å hindre plastforsøpling i havet som vi allerede støtter. Det legges ut en kunngjøring på hjemmesiden/ facebooksiden der det blir opp til innbyggerne,lag eller foreninger å eventuelt organisere årets aksjon.

På grunn av kommunenes økonomi bevilges det ikke tilskudd.»

På dette grunnlag bes lokale initiativtagere som kan tenke seg å organisere TV-aksjonen i 2020, å ta kontakt direkte med ordfører som vil kunne gi nødvendig informasjon og kontaktpunkter til årets TV-aksjon.