Utlysing kommunal kompensasjonsordning del 7

Kommunene har fått tilført nye midler fra Kommunal- og distriktsdeprtementet (KDD) til den kommunale kompensasjonsordningen del 7 og Moskenes har nå kr. 278.000 til fordeling. Søknadsfrist er 4. april. Lofotkommunene koordinerer utlysningen.