Vannavstenging- Reine Vannverk

Vannet vil bli avstengt

fra

Torsdag 17.09.2020 kl. 21.00

til

Fredag 18.09.2020 kl. 06.00

Vedlikehold av ledningsnettet, samt utspyling. 

Misfarging av vannet kan forekomme under, og etter arbeidet, så det anbefales å stenge husets inntakskraner.