Varsel om farlige stoffer i omløp

Ksalol er en østblokkvariant av benzodiazepinet Xanor. Det fryktes at tablettene kan inneholde Fentanyl. Vi frykter at tabletter fra det farlige partiet kan være i omløp i Lofoten.

 

Klikk for stort bildeTre unge gutter i 20-årene har mistet livet i løpet av kort tid. Politiet i Tromsø er ikke helt sikre på dødsårsak før obduksjonene er gjennomført men det er «Ksalol - tabletter» i omløp i Tromsø, Harstad, Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten som kan settes i sammenheng med dødsfallene. Med tanke på antall tabletter som er beslaglagt av politiet i Nord så kan det være stor sjanse for at disse tablettene er spredt rundt i hele landet.

Personer som bruker illegale rusmidler må være ekstra oppmerksom og ekstra forsiktig.

 

Her er noen råd som alltid gjelder, men som er ekstra viktig nå i disse dager:

  • Piller som ser likedanne ut kan allikevel inneholde ulike substanser/stoffer og styrke
  • Om du allikevel bestemmer deg for å ta tabletten på tross av risiko så ta først 1/3 del og vent minst 2 timer for å bedømme effekten og unngå en overdose.
  • Pass på hverandre og fortell de rundt deg om du begynner å kjenne deg dårlig.
  • ALDRI ta tabletter/piller eller opioider generelt alene, ha alltid noen i nærheten.
  • Selv om tabletten kommer på brett eller er stemplet så er det stor sannsynlighet for at den er forfalsket slik som situasjonen er nå.
  • Ulike rusmidler kan forsterke hverandres effekt, og å ta flere rusmidler kan øke risiko for overdose
  • Ha alltid Nalokson tilgjengelig! Nalokson kan deles ut av lege i Moskenes og ved Lofoten interkommunal Legevakt.

Dersom farlige rusmidler oppdages skal dette meldes inn til rusalarm@helsedir.no

Om du har behov for informasjon eller hjelp kan man ringe RUStelefonen 08588 eller oppsøke nettsiden rustelefonen.no