Informasjon om støttekontakt

Moskenes kommune søker personer som vil være støttekontakter

Vi har flere ledige oppdrag som støttekontakt i forhold til barn, unge, voksne som av ulike behov på grunn av funksjonshemming, psykiske lidelser, alder eller sosiale problem trenger støttekontakt.
Det kreves i utgangspunktet ingen spesiell utdannelse eller kompetanse for å bli støttekontakt. Det legges vekt på personlig egnethet, interesser for å jobbe med mennesker og respekt for andre.
Vi søker deg som har tid og ønske om å bidra positivt i forhold til mennesker som trenger det. Som støttekontakt kan du være: en venn, avlaster, grensesetter, isolasjonsbryter, oppdrager, veiviser/veileder, utfordrer med mer. Rollen avklares i begynnelsen av hvert oppdrag. Støttekontaktens hovedoppgave vil være å finne (sammen med brukeren) frem til ulike aktiviteter som kan hjelpe brukeren til en meningsfull fritid.

Ulike aktiviteter kan være: Basseng, kino, kafé, kjøreturer, tur i skog og mark, spaserturer, trening i treningsstudio, konserter, utstillinger, byturer, følge til ulike offentlige kontorer, delta på klubb og foreninger, drive med håndarbeid, høyt lesning, med mer.

Støttekontakt er et oppdragsforhold, og man vil få veiledning på oppdraget. Antall timer og form blir avtalt med den enkelte. 
 
Høres dette interessant ut for deg, og vil vite mer?
Ta kontakt med helse- og omsorgssjef Kjellaug Jensen telefon 980 17065
eller e-post til: postmottak@moskenes.kommune.no