Verdensdagen for psykisk helse markeres den 22.oktober i Moskenes kommune.

Årets tema er "GI TID"

Sørvågen skole har planlagt foredrag med Eirik Lundblad den 22,oktober for våre 7.-til 10. klassinger ved Sørvågen og Ramberg skoler.

I denne sammenhengen ønsker Oppvekst å gi dette foredraget til befolkningen i Moskenes kommune. Vi inviterer til bygdekveld den 22.oktober kl. 19.00 til ca.20.30. Enkel servering.

I regjeringens strategi for fornying av offentlig sektor, slås det fast at man ønsker at digitale løsninger skal være en primær kanal for dialog mellom offentlig sektor og innbyggere, tjenestemottakere og næringsliv.

Utsending av post

Post fra Moskenes kommune skal nå sendes ut digitalt og vi har valgt løsningen SvarUT fra KS. Med denne løsningen kommer brev fra kommunen i Altinn på samme måte som melding om skatteoppgjør og lignende, eller i innbyggerens digitale postkasse Digipost eller eBoks. Vi vil ta løsningen gradvis i bruk