MinSide gjør det enklere for deg å få tilgang til informasjon fra kommunen og andre offentlige virksomheter på en trygg og rask måte.

 

Det vil nå være mulig å leie bassenget ved Sørvågen skole for allmennheten.

Bassenget er mulig å leie:

Mandag til fredag kl. 17.00 - 21.00

Lørdag kl. 10.00 - 21.00

Søndag kl. 08.00 - 18.00

 

For å leie timer kontakter dere Hege Paulsen mobil: 980 17 205 eller e-post: Hege.Paulsen@moskenes.kommune.no

Reidun Sæthre mobil: 980 17 210

De vil være tilgjengelig mandag til torsdag kl. 08.45 - 14.00

I regjeringens strategi for fornying av offentlig sektor, slås det fast at man ønsker at digitale løsninger skal være en primær kanal for dialog mellom offentlig sektor og innbyggere, tjenestemottakere og næringsliv.

Utsending av post

Post fra Moskenes kommune skal nå sendes ut digitalt og vi har valgt løsningen SvarUT fra KS. Med denne løsningen kommer brev fra kommunen i Altinn på samme måte som melding om skatteoppgjør og lignende, eller i innbyggerens digitale postkasse Digipost eller eBoks. Vi vil ta løsningen gradvis i bruk