Viktig melding

Forslag til kommuneplan for Moskenes kommune 2023 -2025 - Samfunnsdel

Moskenes formannskap har i møte den 21.03.2023 sak 022/23 gjort følgende vedtak:

Moskenes formannskap vedtar å legge Forslag til kommuneplan for Moskenes kommune  - Samfunnsdel ut til offentlig ettersyn jfr. Plan- og bygningsloven § 11 -14 med høringsfrist 05 Mai.2023

Ønsker du å gi innspill til kommuneplanen for Moskenes kommune - Samfunnsdel, kan dette oversendes til www.padlet.com/asbjorn2/uttalelse eller brita.w.johnsen@moskenes.kommune Frist 05 Mai.2023

Det vil også bli arrangert en «Høringskonferanse med visjonsverksted» på Sørvågen skole den 20 April 2023.

 

24.03.2023 Høring -_Kommuneplan Moskenes Kommune 2023-2035- samfunnsdel (PDF, 2 MB)