Høring budsjett 2023 & Økonomiplan/ forpliktende plan 2023-2026

Budsjett 2023 & økonomiplan/ forpliktende plan 2023-2026 legges ut på høring med frist torsdag 1. desember 2022,jfr kommuneloven § 14-3, 4.ledd.

Vedtak (PDF, 123 kB) fra formannskap

Kommunedirektørens (PDF, 903 kB) forslag

Kontrollutvalgets (PDF, 286 kB) budsjettvedtak

Epost (PDF, 698 kB) fra kirkeverge i Moskenes Kirkelige Fellesråd

Likviditetsbudsjett (PDF, 58 kB)

VAR (PDF, 179 kB)- budsjett 2023

 

Høringsuttalelse sendes: Moskenes kommune, Reineveien 67, 8390 Reine, eller

e-post: postmottak@moskenes.kommune.no

Budsjett 2023 sluttbehandles i kommunestyret den 6.desember 2022.