Forskrift - Saksbehandlingsgebyr etter havne - og favrvannsloven

Det er krav om egen forskrift for å kunne kreve inn saksbehandlingsgebyr etter havne- og farvannsloven.

Formannskapet har fattet følgende vedtak:

"Vedlagte forslag til forskrift for saksbehandlingsgebyr i henhold til havne- og farvannsloven legges ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside, og sendes berørte myndigheter på høring.

Høringsfrist tre uker etter utlegging."

 

Frist for høringsuttalelse er: 17.9.2021

 

Høringsuttalelse sendes: Moskenes kommune, Reineveien 67, 8390 Reine, eller e-post: postmottak@moskenes.kommune.no.