Viktig melding

Revidering av retningslinjer for næringsfond

Moskenes Formannskap har i sak 63/21 behandlet revidering av retningslinjer for næringsfond.

Av vedtaket fremkommer at Revidering av retningslinjer for næringsfond Moskenes kommune skal legges ut til offentlig innsyn.

Offentlig innsyn i tiden: 08.04.2021 – 29.04.2021

Frist for eventuelle innspill/merknader skal være skriftlig og sendes postmottak@moskenes.kommune.no innen fristens utløp 29.04.2021ArkivReferanse:#500924838a484af0814348e5008d51ae2020000481#ACOS.WEBSAK#