Viktig melding

VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID OG HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING TIND

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Håsima AS, Lofoten Viking, m.flere har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Tind, med høring av planprogram.

Frist for å komme med innspill til oppstart av planarbeidet og høring av planprogrammet er settes til 10 januar 2022.

Merknader kan sendes til goran.antonsen@norconslt.com eller via brev til Norconsult AS v/Gøran Antonsen, Pb. 234, 8001 Bodø.