Viktig melding

Om MinSide

MinSide gir deg enkel tilgang til kommunale og statlige tjenester og er et resultat av en nasjonal satsing på digitalisering og bedre innbyggerdialog med det offentlige.

Siden er under stadig utvikling og målet er at alle offentlige tjenester som er relevante for deg skal finnes her.

Tilgang til Kommunale tjenester

I første omgang får du tilgang til digital post fra kommunen og eiendomsinformasjon, men flere tjenester er under utvikling. Fakturainformasjon fra kommunen er nært forestående.

Tilgang til statlige tjenesteportaler

Via «Min side» er det enkelt å gå videre til de statlige tjenesteportalene uten å måtte logge seg inn på nytt. Blant annet finner du Husbanken (Bostøtte), AltInn, Ditt NAV, Skatteetaten med flere. Med en ekstra pålogging kan du gå videre til Helsenorge, samt de digitale postkassene Digipost og Eboks.

Link til MinSide