Moskenes kommune og koronaviruset (covid-19)

Informasjon om korona

Koronavaksine i Moskenes kommune - status og informasjon pr. uke 19

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

Husk å registrer deg for vaksinering!

Status for vaksinasjon mot Covid-19 pr. uke 18 i Moskenes:
1. Beboere i Sykehjem – ferdigstilt
2. Personer med alder 85 år og eldre – ferdigstilt
3. Alder 75 – 84 år – ferdigstilt
4. Alder 65 – 74 år, og samtidig personer mellom 18-64 år med sykdommer/tilstander med    
    høy risiko for alvorlig forløp  -  ferdigstilt                                                                                                        5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)      - påbegynt

  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
  •  Diabetes 
  • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året 
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
  • Demens 
  • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 
  • Hjerneslag  

Øvrige grupperinger som er yngre og med samme underliggende sykdommer er ikke påbegynt og gjenstår.
Det er kun gitt vaksiner av type Pfizer BioNTech.
Gjennom det digitale registreringssystem på hjemmesiden til Moskenes kommune har vi registrert beboere i Moskenes med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp og med underliggende sykdommer i lista ovenfor. I tillegg tar smittevernlege ut lister fra pasientjournal-systemet.  Disse personer vil nå bli innkalt til vaksinering. Har du en sykdom som faller inn under prioriterte sykdommer, og du ikke er blitt kontaktet, eller du ikke har registrert deg – Ta kontakt for registrering via vår Koronatelefon 906 54 780, eller registrer deg på hjemmesiden. 

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi en høy risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.
Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.

Det er etter uke 18 satt totalt satt 373 vaksinedoser. 114 personer er ferdig vaksinert med 2 doser. 145 personer venter på dose nr. 2 (har så langt bare fått dose 1).

I uke 19 mottar vi 4 hetteglass - som gir mulig maksimalt 28 vaksinedoser. Vi trekker nå opp inntil  7 doser pr. hetteglass (ny teknikk tatt i bruk).
Vi forventer at det kommer en økning på antall vaksiner fremover.
Så langt vi vet vil vi fortsatt motta og gi vaksiner av type Pfizer BioNTech.

Vi oppfordrer nå alle i Moskenes som er under 64 år, til å registrere seg for vaksinasjon mot Covic-19. Du registrerer deg på kommunens hjemmeside www.moskenes.kommune.no. På åpningssida ligger registrerings-link oppe til høyre på sida. Du kan også registrere deg via Koronatelefon 906 54 780.

Ved å registrere deg vil du bli kontaktet av vaksinasjonsteamet i Moskenes kommune og får time til vaksinering når din tur nærmer seg. Som PC-bruker kan du også registrere andre som ikke klarer å registrere seg selv. Har du spørsmål kan du ta kontakt på telefon 906 54 780.

Vaksinasjon mot Covid-19 er gratis og frivillig, og tilbys KUN av offentlig instans - kommuner og helseforetak.

Nasjonale retningslinjer legges til grunn for for prioriteringsrekkefølge.

Du kan lese kort informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksineringen.

Har du spørsmål om vaksinering kan du ta kontakt på telefon 906 54 780.

 

Helse- og omsorgssjef
Oppdatert 11.05.2021