Kirkelig fellesråd

Menighetsrådet / Fellesrådet består av:

KJELLAUG INGJERD FLAKSTAD BUNES (leder)
INGJERD ANNA MARTINSEN
VIBEKE KRISTINE RINGVEJ HOLM
KIRSTI NINA VIAN SVERDRUP
WERONICA ANNE OLSEN
INGER LISE BJØRNSEN (nestleder)


Vara:
ANNE BRIT SCHIØTZ
THORE HANSEN
BRITH BERNTSEN WALKER
SIGRUNN GANGA LARSEN
BRIT MARIA ARNTZEN
 

Kommunens representanter:
LILIAN RASMUSSEN (ordfører)

vararepresentant:
LAILA J. KRISTIANSEN (varaordfører)