Valgperioden 1923-25


I valgperioden 1923-25 var Kristoffer Martinussen ordfører i Moskenes.

Klikk for stort bildeKr Martinussen 1

 

Kommunevalget for Moskenes ble avholdt 16. oktober 1922.
Valget foregikk som flertallsvalg og det ble avgitt i alt 275 stemmer.
Antall stemmeberettigede var 580, slik at valgdeltakelsen var 47,4 %.

Til representanter i kommunestyret (herredsstyret) for perioden 1923-25 ble valgt følgende:

Hans Hansen Skagen med 269 stemmer
Kr. Martinussen, Sørvågen med 267 stemmer
Vidluf Rasmussen, Sørvågen med 256 stemmer
Johan Johansen, Bunesfjord med 234 stemmer
Alfred Pedersen, Kirkefjord med 216 stemmer
Carl Sverdrup, Reine med 196 stemmer
Carl Bakken, Reine med 189 stemmer
Sigurd Bendiksen, Kvalvik med 188 stemmer
Oskar Nilssen, Moskenes med 177 stemmer
Sofus Sverdrup, Reine med 171 stemmer
Kristoffer Hanssen, Kirkefjord med 161 stemmer
Anton Caspersen, Bogen med 159 stemmer


Valget av formannskap og ordfører
Ved valget til formannskap ble følgende tre valgt:
Carl Sverdrup, Reine
Anton Kaspersen, Bogen
Alfred Pedersen, Kirkefjord

Med 8 stemmer vedtok herredsstyret at ordføreren kunne velges utenom formannskapet og da ble Kr. Martinussen, Sørvågen gjenvalgt for en ny valgperiode. Det ble hans tredje ordførerperiode.
Til varaordfører ble så valgt Carl Sverdrup, Reine.

Varamedlemmer til formannskapet:
Vidluf Rasmussen
Hans Hansen
Sigurd BendiksenNoen saker fra et herredsstyremøte i Moskenes 11. august 1924

Garantertes for Karl J. Johansen Horseide for laan av Smaabruk- og Boligbanken stort kr. 1000. Samt for Birgit Thesens laan overført paa Arthur Eliassen Havnøy.

Fastsattes timebetalingen for arbeidet paa Breiland-Moskenes-Reineveien til for formanden kr. 0,90 de øvrige arbeidere kr. 0,80 pr. time.

Til opkrævningsmand for skatter for aarene 1924 og 1925 valgtes for vestbygden Odin Nilssen  Bidskelvaag.

Til kirkeverge for aarene 1924-28 valgtes Jakob Markussen for Moskenes og Nils Jørg. Nilssen for Reine.

Garantertes for Aksel Veines laan i Fiskeribanken stort kr 9000 til anskaffelse av ny motorbaat.

Besluttedes opførelse av lærerbolig ved Vinstad skole. Til byggekomite opnævntes: Herlof Tennes som formann, Ant. Bendiksen Kvalvik og Hartvik Vinstad.

Besluttedes at ved utpantningsforretning for skatter med videre blir de pantede gjenstande der kan medtas at avhente med det samme.

Bemyndiges fattigstyret at sørge for anskaffelse av beboelseshus til Rikard Knudsen Topøy og Peder Andersen Moskenes.

Besluttedes mot 1 st. at indsende en henstilling til samtlige handelsmænd i herredet om ikke at føre cigaretter i sine forretninger.