Valgperioden 1926-28


Kommunevalget var i oktober 1925.
Det skulle velges 12 representanter i Moskenes kommunestyre.

Til ordfører i perioden 1926-28 ble Kristoffer Martinussen valgt. Dette ble hans fjerde periode som ordfører (hver valgperiode var den gang på tre år).

Klikk for stort bildeKr Martinussen 1

Skole i Kirkefjord
En sak som var aktuell i denne valgperioden var skole i Kirkefjord. Innbyggerne der klaget på dårlige forhold for å drive undervisning i leide lokaler og sendte krav til skolestyret og kommunen om å få ny skole.
Det tok tid og i desember 1927 sendte formannen i kretsstyret i Kirkefjorden, Sigurd Steffensen, et nytt brev med krav om fortgang i saken. Se brevet her (PDF, 168 kB).

Saken ble tatt opp både i skolestyre, formannskap og herredstyre og så ble det endelig vedtatt ny skole i Kirkefjord. Det skulle skje ved at man flyttet skolen som stod på Evenstad til Kirkefjord.
Se behandlingen av saken  (PDF, 198 kB)her.

Moskenes fikk også tilskudd fra Nordland fylke til skolen i Kirkefjorden. Se tildelingen her (PDF, 262 kB).