Valgperioden 1935-37


Kommunevalget for valgperioden 1935-37 ble avholdt 15. oktober 1934.
I Moskenes var det 791 stemmeberettigede og av disse var det 489 som avla stemme.
Det betyr en valgdeltakelse på 61,8 %.

Herredstyret bestod av 12 representanter. Sigurd H. Ellingsen ble valgt til ordfører og Hilmar Jensen til varaordfører.

 

MOSKENES HERREDSSTYRE 1935 - 37

Ordfører:

Sigurd Halfdan Ellingsen, væreier og kjøpmann, f. på Å i Lofoten.
Foreldre: C. P. Ellingsen og Henriette Matilde Holm.
Medlem av herredsstyret fra 1926. Ordfører fra 1935. Formann i fattigstyret 1923-24 og medlem av ligningsnemnda og dennes formann i 6 år. Formann i flere år i Hypotekbanknemnda. Branntakstmann, lagrette- og domsmann. Utskiftningsmann samt formann og medlem av menighetsrådet, m.m.
G. 9. september 1909 med Borghild Maria Skeibrok, f. i Oslo 23. mars 1886 (foreldre: billedhugger Mathias Severin Skeibrok og Inger Marie Nordbye). 2 barn.

Klikk for stort bildeSig H Ellingsen 1

Representanter:

Berner Berntsen, fisker og småbruker f. i Moskenes 25. april 1890.
Foreldre: Bernt og Anna Olsen.
Medlem av herredsstyret fra 1935. Medlem av jordstyret.
G. 28. august 1915 med Fredrikke Olsen f. i Moskenes 5. juni 1894 (foreldre: Albert og Anna Olsen). 5 barn.

Oskar Nilsen Fjeldheim, småbruker og arbeider, f. i Moskenes 10. juni 1880. Foreldre: Nils og Marie Olsen.
Medlem av herredsstyret fra 1920. Formann i fiskerinemnda fra 1921. Medlem av jordstyret. Branntakstmann.
G. 24. januar 1920 med Olga Pedersen f. i Moskenes 10. februar 1888 (foreldre: Kristian og Johanna Pedersen). 3 barn.

Sigurd Lund Hamran, fisker, f. i Moskenes 24. januar 1902. Foreldre: Hans og Helga Hamran.
Medlem av herredsstyret fra 1935.
G. 28. juni 1925 med Valborg Therese Åkran f. på Røst 24. september 1906 (foreldre: Olav Åkran og Josefine Andersen). 3 barn.

Hans Kristian Hansen, fisker og herredskasserer, f. i Moskenes 16. mai 1886. Foreldre: Rasmus og Anna Hansen.
Medlem av herredsstyret fra 1918. Medlem av ligningsnemnda, overligningsnemnda, jordstyret, fattigstyret, bolignemnda, fiskernemnda, m.m.
G. 5. juni 1912 med Astrid Bendiksen f. i Kvalvik 27. desember 1891 (foreldre: Bendik og Anna Andreassen). 5 barn.

Rones Nilsen, f. 28. mai 1893. Foreldre: Johan og Anna Nilsen.
Medlem av herredsstyret fra 1935.
G. 8. februar 1916 med Hanna Johannesen f. i Honningsvåg 21. juni 1897 (foreldre: Henrik og Henriette Johannesen). 3 barn.

Anders Johan Olsen, småbruker og fisker, f. i Refsvik 16. juli 1896. Foreldre: Johan og Jacobine Olsen.
Medlem av herredsstyret fra 1935. Tilsynsmann i fattigstyret. Skatteoppkrever. Medlem av redskapsnemnda. Takstmann for Brannkassen.
G. 20. juni 1925 med Anna Olsen, f. i Værøy 18. februar 1894 (foreldre: Mons og Pauline Olsen), 6 barn.

Halfdan Rasch, fisker, f. i Reine 11. august 1890. Foreldre: Anders og Guri Pettersen.
Medlem av herredsstyret fra 1935.
G. 5. oktober 1913 med Olea Olsen f. i Bodin 6. mars 1887 (foreldre: Ole og Elise Olsen). 4 barn.

Sigurd Steffensen, fisker og bonde, f. i Kirkefjord 9. juni 1884. Foreldre: Steffen og Kristine Olaussen.
Medlem av herredsstyret og formannskapet fra 1932. Medlem av skolestyret i 9 år, av Boligbanknemnda i flere år, av ligningsnemnda og overligningen, formann i denne.
G. 10. desember 1916 med Hanna Hansen, f. i Kirkefjord 3. oktober 1889 (foreldre: Rasmus Hansen og Anna Kristoffersen). 3 barn.

Hilmar Jensen Tuv, fisker, f. i Moskenes 8. april 1892. Foreldre: Lauritz og Sofie Jensen.
Medlem av herredsstyret fra 1932. Varaordfører fra samme tid.
G. 22. juli 1917 med Tine Jensen Tind f. i Moskenes 11. mars 1891 (foreldre: Anton og Laura Jensen Tind). 8 barn.

Andre medlemmer av herredsstyret:
Carl Bakken
Kr. Håkvik
Utbygging av Tennesanlegget
En aktuell sak i denne valgperioden var utbyggingen av kraftverket i Forsfjorden. I 1936 ble selskapet Tennesanlegget A/S (Vest Lofoten Elektrisitetsforsyning) dannet av interesserte innvånere i de fire kommunene Moskenes, Flakstad, Buksnes og Hol og selskapet hadde sitt forretningskontor på Reine.
Anleggsarbeidet med så vel kraftverk ved Tennesfossen som fordelingsnettet i de fire kommunene ble påbegynt våren 1936. Strømlevering kunne begynne i august måned 1937.
Ved utbyggingen måtte hver kommune delta med sin fjerdepart av de anleggskostnadene som krevdes i lokal kapital. For hver kommune betød det 150.000 kr som måtte finansieres ved låneopptak.