Valgperioden 1938-41


Kommunevalget for perioden 1938-41 ble avholdt 18. oktober 1937.
Det var 883 stemmeberettigede i Moskenes og det ble avgitt 491 stemmer.
Det tilsvarer en valgdeltakelse på 55,6 %.
Samtidig var det betydelig forskjell mellom menn og kvinner, idet det var 331 menn og 160 kvinner som avga stemme.

Valgresultatet:
Arbeiderpartiet fikk 288 stemmer og det ga 7 representanter
Andre lister fikk 194 stemmer og det ga 5 representanter

Ordfører fra 1938 var Hilmar Jensen Thuv (AP)

Klikk for stort bildeHilmar Thuv 1