Valgperioden 1945-47


Den første ordinære kommunale valgperioden etter andre verdenskrig var satt til bare to år (1946-47), og så skulle det gjennomføres kommunevalg i 1947 for fireårsperioden 1948-51.

Valget ble gjennomført 19. november 1945, og i Moskenes var valgdeltakelsen 49,3 %.
Arbeiderpartiet oppnådde 68,1 % av stemmene, mens andre lister fikk 31,9 %.

Det var Sigurd Lund Hamran som fra fredsslutningen våren 1945 var fungerende ordfører i Moskenes (han hadde vært varaordfører ved krigsutbruddet 1940) og han ledet arbeidet med å avholde kommunevalget samme høst.

Han ble så samme høst innvalgt som vararepresentant på Stortinget (og fra november fast møtende vararepresentant for Reidar Carlsen som ble utnevnt til statsråd i Einar Gerhardsens regjering).
Sigurd Hamran var stortingsrepresentant 1945-69.

Som ordfører i Moskenes 1946-47 ble så valgt Hilmar Thuv.


Sigurd Lund Hamran

Klikk for stort bildeSigurd Lund Hamran 1Personalia
Født 24.01.1902
Død 04.11.1977
Sønn av fisker Hans Hamran (1877-1930) og Helga Lovise Jensen (1883-1969)

Stortingsperioder
Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1945 - 1949, A.
Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1950 - 1953, A.
Representant nr 12 for Nordland, 1954 - 1957, A.
Representant nr 5 for Nordland, 1958 - 1961, A.
Representant nr 4 for Nordland, 1961 - 1965, A.
Representant nr 12 for Nordland, 1965 - 1969, A.

Vararepresentasjoner
Møtte fast som representant 04.12.1945-10.01.1950 for Reidar Carlsen.
Møtte fast som representant 11.01.1950-19.11.1951 for Reidar Carlsen.

Utdanning
Aftenskole

Yrke
Drev fiske siden 12-års alderen
Båteier og skipper fra 1923
Småbruker fra 1926


Verv :

Kommunalpolitisk aktivitet
Medlem Moskenes kommunestyre 1933-1934, 1934-1937, varaordfører 1937-1941, medlem 1941-1945, ordfører 1945-1945, varaordfører 1955-1959, 1959-1961, ordfører 1961-1961, varaordfører 1962-1963, ordfører 1963-1967, 1967-1971

Tillitsverv i partier
Medlem Styret for Moskenes arbeiderparti 1922-1924 (var også med og stiftet partilaget i 1920)
Formann Moskenes Arbeiderparti 1925-1937, 1954-1964
Medlem Styret for Vesterålen arbeiderparti 1938-1940, 1945-1953

Tillitsverv i organisasjoner
Formann Åkran fiskarlag 1937-1941 (stod som stifter av laget i 1937)
Medlem Lofottilvirkernes salgslag 1937-1947
Medlem Styret for Fiskernes samkjøp S/L 1937-1947
Varamedlem Representantskapet i Norges Fiskarlag 1938, medlem 1941-1942
Varamedlem Representantskapet i Norges Råfisklag 1940-1941, medlem 1942-1943, ordfører 1946-1947, medlem 1947-1948, 1951-1955
Formann Moskenes distriktsfiskarlag 1942-1946 (stod som stifter av laget i 1942)
Medlem S/L Samvirkesalg 1946-1947