Valgperioden 1956-59

Ordfører Kristian Bendiksen (1956-60)Ordfører Kristian Bendiksen


Kommunevalget 1955
Kommunevalget 1955 avholdt 3. oktober.
Stemmerettsalderen var 21 år.
Kommunestyret i Moskenes bestod av 13 representanter
Antall stemmeberettigede: 1209 (herav 643 menn og 566 kvinner)
Frammøteprosent i Moskenes: 54,2 % (Fylkessnitt Nordland 58,7 %)

Valgresultat og listefordeling:
Arbeiderpartiet                 415 stemmer     9 representanter
Upolitisk liste                    144 stemmer     3 representanter
Borgerlig fellesliste             78 stemmer     1 representant

Kommunestyret 1956 – 59
Bendiksen, Bendik                         Reine                 A
Bendiksen, Leif                              Reine                 Upol
Bendiksen, Kr.                               Reine                 A
Ellingsen, C. P.                               Å                        Upol
Flathaug, Oddm.                            Sørvågen           A
Hamran, Sigurd                             Sørvågen            A
Hansen, Arne                                Hamnøy              A
Hanssen, Birger                            Sørvågen            A
Ingebrigtsen, Fredrik                     Reine                  Upol
Jensen, Herbert                             Å                         A
Larsos, Leif                                    Sørvågen           A
Rostad, Thoralf                              Reine                 Upol
Steffensen, Arne                            Kirkefjord           A

Ordfører: Kristian Bendiksen (A)