Valgperioden 1960-63


I valgperioden 1960 - 1963 satt først Kristian Bendiksen som ordfører fram til 1. juli 1961.
Da tiltrådte Sigurd Hamran som ordfører og han fungerte fram til utgangen av 1961.
I den andre halvdelen av valgperioden var Herbert Jensen ordfører (1962-63).

Klikk for stort bilde


Ved Kommunevalget høsten 1959 var valgdeltakelsen i Moskenes på 58,4 %.
Arbeiderpartiet fikk 66,6 % av stemmene, mens upol lokal liste fikk 33,4 %.

Til kommunestyret oppnådde Arbeiderpartiet 9 representanter og upolitiske 4 representanter.
I kommunestyret var det innvalgt 2 kvinner og dette var det første valget i Moskenes hvor kvinner ble valgt inn som faste medlemmer av kommunestyret.
Gjennombrudd på Lofotvegen
En viktig sak i denne valgperioden var åpningen av Lofotvegen. Fredag 30. november 1962 ble gjennombruddet på Lofotvegen ved Solbjørnnes i Moskenes markert ved at en bilkortesje på ti lastebiler kjørte fra gjennombruddstedet til Hamnøy. Dermed var Lofotvegen fra Svolvær til Å blitt et faktum. Men fortsatt gjenstod en del arbeider på vegen i Moskenes og ordinær trafikk på hele strekningen ble det ikke før Hamnøy-ferja ble satt inn våren 1963.


Sammenslåingsprosessen
Ved kongelig resolusjon 24. november 1961 ble Moskenes og Flakstad kommuner sluttet sammen til en herredskommune. Ved ny kgl res 7. desember 1962 ble sammenslutningen vedtatt gjennomført fra 1. januar 1964 og det ble også bestemt at den nye kommunen skulle ha navnet Moskenes.