Sentrale styringsdokumenter i Moskenes kommune


Møtereglement for kommunestyret
Møtereglementet for Moskenes kommune kan lastes ned her (PDF, 734 kB).
Reglementet er vedtatt av kommunestyret 14.02.2017.


Politisk styringssystem og delegasjonsreglementet
Moskenes kommunestyre har fastsatt politisk styringssystem og struktur i et felles dokument med delegasjonsreglement.
Reglementet anviser hvordan kommunen har lagt opp sine interne rutiner for myndighet og forvaltning. Reglementet ble vedtatt av kommunestyret i møte 14.02.2017 (ksak 6/17).
Gjeldende reglement kan lastes ned i pdf-format her . (PDF, 2 MB)

.