Viktig melding

Høring - Forslag til lokal forskrift om nedgravde oljetanker

Oljeanlegg som fyres med mineralolje for boliger og næringsbygg som er i bruk i dag, skal fases ut innen 1. januar 2020. Etter denne dato er det ikke tillatt å fyre med mineralolje til oppvarming.

Det er du som er ansvarlig for at en oljetank på din eiendom ikke lekker. Hvis det skjer lekkasjer i naturen eller på naboens eiendom kan dette bli kostbart for deg.

Forslag til lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker i Moskenes kommune legges ut til offentlig ettersyn. Saken ble behandlet i Moskenes formannskap i møte 05.06.2018 (F-Sak 065/18).

Hensikten med forskriften er å få på plass et verktøy for å kunne følge opp saksområdet og dermed redusere risiko for forurensing fra nedgravde oljetanker.

Høringsfristen er fastsatt til 31. august 2018. Alle som har interesse kan uttale seg ved å sende inn sine merknader.

Disse sendes kommunen per e-post: postmottak@moskenes.kommune eller sendes til: Reineveien 67, 8390 Reine.