Kommunen la den utrangerte flytebrygga ut for salg høsten 2020 uten at noen kjøpte den.

Brannpumpa selges til høystbydende.

Tilbud sendes pr e-post til Moskenes kommune, postmottak@moskenes.kommune.no.

Tilbudsfrist tirsdag 18. mai 2021 kl 12:00.

Etter fristens utløp vil de som har lavere bud enn høystbydende bli gitt en frist på 15 min for å eventuelt øke sitt bud. Slik fortsetter det til vi står igjen med et høyeste bud.

Varselet blir sendt pr sms.

Det er derfor viktig at mobiltelefonnummer blir oppgitt i det første budet. Budgiver må være tilgjengelig på oppgitt telefonnummer når tilbudsfristen går ut.

Brannpumpa kan hentes av kjøper på Sørvågen etter at den er betalt.