Moskenes kommune selger tidligere brannstasjon på Reine.

 Kommunestyret har vedtatt å selge det tidligere barnehagebygget på Reine for rivning og fjerning fra tomta. 

Kommunen la den utrangerte flytebrygga ut for salg høsten 2020 uten at noen kjøpte den.

Brannpumpa selges til høystbydende.

Tilbud sendes pr e-post til Moskenes kommune, postmottak@moskenes.kommune.no.

Tilbudsfrist tirsdag 18. mai 2021 kl 12:00.

Etter fristens utløp vil de som har lavere bud enn høystbydende bli gitt en frist på 15 min for å eventuelt øke sitt bud. Slik fortsetter det til vi står igjen med et høyeste bud.

Varselet blir sendt pr sms.

Det er derfor viktig at mobiltelefonnummer blir oppgitt i det første budet. Budgiver må være tilgjengelig på oppgitt telefonnummer når tilbudsfristen går ut.

Brannpumpa kan hentes av kjøper på Sørvågen etter at den er betalt.