SALG AV TIDLIGERE REINE BRANNSTASJON

Moskenes kommune selger tidligere brannstasjon på Reine.

Eiendommen selges til høystbydende over takst.

Tilbud sendes pr e-post til postmottak@moskenes.kommue.no innen 1. november 2021 kl 12:00.

Av budet må det klart fremgå hvem som er budgiver, personnummer eller organisasjonsnummer oppgis.

Etter det første skriftlige budet åpnes det for økning av budet pr sms for de som har lavere bud enn høyest bud.

Prosedyren gjentas til vi står igjen med et bud.

Tilbyder skal i det første skriftlige budet oppgi et mobiltelefonnummer som selger kan benytte i forbindelse med budrunden.

Budgiver må være tilgjengelig på det oppgitte nummeret når budfristen går ut. Alle videre korrespondanse etter budfristens utløp vil skje pr sms.

Eiendommen overskjøtes etter at avtalt salgssum er betalt.