Startlån


Hvem kan få startlån?

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.
Startlån kan gi deg mulighet til få en nøktern og rimelig bolig.

Vi legger vekt på at:

  • du har langvarige problemer med å finansiere egen bolig
  • du har benyttet muligheten til sparing ut ifra din økonomiske situasjon

Startlånet er behovsprøvd.
Her ser du aktuelle målgrupper for startlån.
 

Hva kan du få startlån til?

Les mer på Husbanken sin hjemmeside
 

Hvor mye kan jeg låne?

Les mer på Husbanken sin hjemmeside
 

Slik søker du

Søknadsskjema
Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden på servicetorget i kommunen eller hos NAV.
Søknader behandles fortløpende. Du vil få skriftlig svar innen 4 uker.