Alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt 14.09.2020 i sak 029/20