Viktig melding

Hovedprosjektet "Et bærekraftig Moskenes"

Moskenes kommune har fått økonomisk støtte av Statsforvalteren i Nordland for å gjennomføre hovedprosjektet "Et bærekraftig Moskenes". Prosjektkoordinator er tilsatt og konsulentfirmaet WSP vant anbudskonkurransen og skal bistå oss under prosjektperioden.  

Hovedprosjektet har som mål å skape en sunn og bærekraftig økonomi til beste for innbyggerne i kommunen

For å få dette til, har et ekstraordinært kommunestyremøte i 2022 vedtatt å sette i gang et større utviklings- og endringsprosjekt i samarbeid med Statsforvalteren i Nordland. Et forprosjekt ble gjennomført ved hjelp av KS-Konsulent under høsten og våren 22/23 og følges nå opp av hovedprosjektet.

Hovedprosjektet har vært ute på anbud og WSP fikk oppdraget med å gi Moskenes kommune bistand til å gjennomføre omstillings- og utviklingsarbeidet.

Signering av kontrakt ved kommunedirektør Randi Gregersen og avdelingsleder i WSP Gard Skoe Fredriksen. Bente Anita Solås

Artikkelliste