Viktig melding

For ansatte og politikere

Denne siden gjelder kun for ansatte og politikere i Moskenes kommune. Her finnes snarveier til ulike arbeidsverktøy:

For ansatte

For ansatte
Arbeidsverktøy Link til nettside Beskrivelse
Office 365 e-post link e-post skole
Web-mail Link e-post
Saksbehandler proff Link Kart
Min arbeidsplan Link Tidregistrering
IKT-avvik Link Avvik meldes direkte til Lofoten IKT
Avvik Link Compilo avvikshåndtering
Reglement for ansatte og politikere link Reglement for ansatte og politikere
Personalreglement Link (PDF, 866 kB) Ansatte
Forskrift hjemmekontor Link (PDF, 133 kB) Ansatte
Mal - Avtale om hjemmekontor link (PDF, 84 kB) Ansatte

For politikere

For politikere
Verktøy Link til nettside Beskrivelse
ePolitiker Link Politikerportalen