Viktig melding

Bygdeavis for Moskenes


Fra 1978 og noen år framover ble det laget en liten bygdeavis i Moskenes. Den kom ut 3-4 ganger i året og inneholdt smått og stort i bygda.

Her er et eksemplar fra 1979 som kan lastes ned (PDF, 2 MB)for gjennomsyn.