Rutiner for å søke om støtte fra næringsfondet


Kommunalt næringsfond 2 -  generell søkerinformasjon

Moskenes kommune disponerer næringsfond som skal benyttes til tiltak som fremmer næringslivet og trygger bosetning i Moskenes kommune.  Midlene blir årlig tildelt fra Nordland fylkeskommune basert på statlige budsjettbevilgninger. Moskenes kommunestyre kan også tilføre egne midler til fondet.
Formannskapet i Moskenes kommune er fondsstyre for næringsfondet og søknader til næringsfondet behandles i fire møter i året.

Søknadsfrister er: 1. februar, 15. mai, 1. september og 15. november.
 

Stønadsformer

Støtte fra det kommunale fondet kan gis i form av lån, ansvarlig lån og tilskudd. 
Lån/tilskudd kan gis til:

 • Etablering
 • Opplæring
 • Produktutvikling
 • Markedsundersøkelser
 • Markedsføring og planlegging
 • Fysiske investeringer i maskiner og bygninger ved etablering/oppstart og utvikling av virksomheter

For Næringsfond 2 vil støtte bli gitt i tråd med Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler.

Kommunale retningslinjer (vedtekter) for næringsfond 2
Moskenes kommune har også nedfelt egne retningslinjer for Næringsfondet.
Disse retningslinjene (eller vedtektene) kan lastes ned her (PDF, 162 kB).
 

Slik sender du inn søknad til næringsfondet:

 • Gå inn på nettsiden regionalforvaltning.no
 • Logg deg inn med å lage deg et passord og brukernavn og skriv inn kontrollkode
 • Trykk på ”Ny søknad” i venstre kolonne
 • Velg fylket ”Nordland”
 • Velg støtteordning ”Kommunalt næringsfond (Moskenes kommune)”
 • Skriv inn tittelen på søknaden din i rubrikken ”Søknadstittel
 • Trykk på ”Opprett ny søknad
 • Velg Søknadstype ”Trykk her hvis du skal søke om bedriftsrettet støtte eller etablererstøtte!”
 • Trykk ”Lagre og neste
 • Fyll inn side 1 til 7 – husk å trykke ”Lagre og neste” mellom hver utfylt side
 • Ikke glem å laste opp alle vedlegg som informasjon om bedrift/prosjekt, regnskap og budsjett
 • Husk å trykke på ”Send inn søknad” når du er ferdig med søknaden
   

Kontakt

Ved spørsmål om fondet, eller hjelp med utfylling av søknaden, vennligst ta kontakt med Moskenes kommune per mail: postmottak@moskenes.kommune.no .


Ser du etter informasjon ang Covid Næringsfond se her.