Viktig melding

Rutiner for å søke om støtte fra næringsfondet


Kommunalt næringsfond -  generell søkerinformasjon

Moskenes kommune disponerer næringsfond som skal benyttes til tiltak som fremmer næringslivet og trygger bosetning i Moskenes kommune.  Midlene blir årlig tildelt fra Nordland fylkeskommune basert på statlige budsjettbevilgninger. Moskenes kommunestyre kan også tilføre egne midler til fondet.
Formannskapet i Moskenes kommune er fondsstyre for næringsfondet og søknader til næringsfondet behandles i fire møter i året.

Søknadsfrister er: 1. februar, 15. mai, 1. september og 15. november.
 

Stønadsformer

Støtte fra det kommunale fondet kan gis i form av lån, ansvarlig lån og tilskudd. 
Lån/tilskudd kan gis til:

 • Etablering
 • Opplæring
 • Produktutvikling
 • Markedsundersøkelser
 • Markedsføring og planlegging
 • Fysiske investeringer i maskiner og bygninger ved etablering/oppstart og utvikling av virksomheterKommunale retningslinjer (vedtekter) for næringsfond 
Moskenes kommune har også nedfelt egne retningslinjer for Næringsfondet.
Disse retningslinjene (eller vedtektene) kan lastes ned her (PDF, 325 kB).
 

Slik sender du inn søknad til næringsfondet:

 • Gå inn på nettsiden regionalforvaltning.no
 • Logg deg inn med å lage deg et passord og brukernavn og skriv inn kontrollkode
 • Trykk på ”Ny søknad” i venstre kolonne
 • Velg fylket ”Nordland”
 • Velg støtteordning ”Kommunalt næringsfond (Moskenes kommune)”
 • Skriv inn tittelen på søknaden din i rubrikken ”Søknadstittel
 • Trykk på ”Opprett ny søknad
 • Velg Søknadstype ”Trykk her hvis du skal søke om bedriftsrettet støtte eller etablererstøtte!”
 • Trykk ”Lagre og neste
 • Fyll inn side 1 til 7 – husk å trykke ”Lagre og neste” mellom hver utfylt side
 • Ikke glem å laste opp alle vedlegg som informasjon om bedrift/prosjekt, regnskap og budsjett
 • Husk å trykke på ”Send inn søknad” når du er ferdig med søknaden
   

Kontakt

Ved spørsmål om fondet, eller hjelp med utfylling av søknaden, vennligst ta kontakt med Moskenes kommune per mail: postmottak@moskenes.kommune.no .


Ser du etter informasjon ang Covid Næringsfond se her.