Viktig melding

- Visst Fanden skal der skytes med skarpt !

-  Resultatet var meget overraskende», skrev oberst Birger Eriksen i sin rapport. «Momentant sto hele midtskipet like fram til forreste mast i full flamme (...) Blücher syntes dødelig rammet.»

Eriksen hadde gjort det han følte at han måtte gjøre. Han trosset nøytralitetsvaktens reglement som fastslo at det skulle innhentes tillatelse fra kommanderende admiral før det ble skutt med skarpt, men det var ikke tid til å konsultere Oslo.


Historien om «Blücher» er også historien om oberst Birger Eriksen. Under den tyske inntrengning like etter klokken 4 natten til 9. april 1940, tok han selv posisjon i Hovedbatteriet på Oscarsborg, for å påse at ilden fra de langsomtskytende kanonene i Hovedbatteriet ble mest mulig virksom.

Birger Kristian Eriksen var født i Moskenes 17. januar 1875.

Birger Eriksen hadde en lang karriere bak seg som festningskommandant i Kystartilleriet og bare et halvt år igjen til pensjonsalderen da han 9. april 1940 for alltid skrev seg inn i norsk historie gjennom sin uredde innsats som kommandant på Oscarsborg festning i Oslofjorden. Takket være ildgivningen fra festningen og batteriene på fastlandssiden, som bl.a. senket den tyske krysseren Blücher, ble tyskernes sjøverts angrep på Oslo forsinket og gjorde det dermed mulig for kongen, regjeringen og Stortinget å sette seg i sikkerhet og fortsette kampen mot okkupasjonen.

Eriksen tok examen artium i 1893 og begynte deretter på Krigsskolen. Han ble kaptein 1901 og major 1915. I 1933 ble han utnevnt til kommandant på Oscarsborg festning.

Ved opprettelsen av nøytralitetsvernet i september 1939 ble kommandantens kommandoplass på Håøya ikke satt i stand, og da Hovedbatteriet med sine tre velkjente 28 cm kanoner ble satt opp fra mars 1940, ble dette batteriets kommandoplass på Håøya heller ikke gjort i stand. Derfor befant oberst Eriksen seg på Kaholmene da det i løpet av dagen 8. april 1940 begynte å komme inn faretruende meldinger om tyske flåteforflytninger. Bekreftelsen kom rundt midnatt, da det kom melding om kamper i ytre Oslofjord. Oberst Eriksen satte da i verk de tiltak som han fant påkrevd. Under den tyske inntrengning like etter klokken 4 natten til 9. april, tok han selv posisjon i Hovedbatteriet på Oscarsborg, for å påse at ilden fra de langsomtskytende kanonene i Hovedbatteriet ble mest mulig virksom.
Den 64 år gamle kommandanten på Oscarsborg Festning sto rakrygget opp mot overmakten med de berømte ordene «Visst Fanden skal der skytes med skarpt ! ».

Klokken 04.21 ble det skutt to skudd fra Hovedbatteriet mot det første fartøyet som dukket opp i tåkedisen, og store branner slo straks opp. Dette fartøyet viste seg senere å være den nye tyske krysseren Blücher. Etter at den var truffet av et større antall skudd fra Kopåsbatteriet og Husvikbatteriet, ble krysseren truffet av to torpedoer fra torpedobatteriet. Det brennende vraket av Blücher sank ved Askholmene klokken 06.20, etter at et ammunisjonsmagasin hadde eksplodert. Ca. 400 tyske offiserer, soldater og besetningsmedlemmer omkom.

De resterende tyske fartøyer trakk seg tilbake, men kort tid etter startet bombeangrepene på Oscarsborg. Etter hvert utviklet situasjonen seg, og tyske soldater tok kontroll over batteriene på Drøbaksiden. Situasjonen fortonet seg på ettermiddagen 9. april slik at oberst Eriksen fant det nytteløst å fortsette kampen. Etter en muntlig overenskomst med tyskerne ble det tyske flagg heist på Oscarsborg 10. april klokken 09.00. Kort tid deretter passerte resten av den tyske eskadre Oscarsborg og gikk til Oslo. Der ankom de 30 timer etter de opprinnelige tyske planer. Denne forsinkelsen bidrog til at den tyske operasjon mot det sentrale østlandsområdet ble ett døgn forsinket.

Oberst Eriksen var ansett for å være en ytterst korrekt og streng offiser, men de som kjente ham godt, “gjennomskuet” hans harde ytre og så en omtenksom og reflektert person med høy personlig integritet. Etter krigen ble han tildelt Krigskorset med sverd, Deltagermedaljen med rosett og det franske Croix de guerre, og han ble offiser av den franske Æreslegionen.

Birger Eriksen døde 1958.Les mer:
 

Vaktjournalen fra Oscarsborg 9. april 1940
Vaktjournalen fra Oscarsborg festning 8.-9. april 1940 gjengir hva som ble observert fra hovedvakten på Oscarsborg de skjebnesvangre timene tidlig om morgenen 9. april 1940 da tyske krigsskip kom inn Oslofjorden.
Her kan du lese direkte fra den orginale journalen:
Vaktjournalen fra Oscarsborg 9. April 1940


Forsvarets museer:
Besøksinformasjon til Oscarsborg Museer:
Oscarsborg Museer