Reglementer for Moskenes kommune


Reglement for kommunestyret (PDF, 584 kB)  vedtatt av KS 14.06.2021 sak 049/21

Delegasjonsreglement  (PDF, 360 kB) vedtatt av KS 14.04.2021 sak 019/21
 

Reglement Formannskapet (PDF, 459 kB)  vedtatt av KS 26.10.2021 sak 075/21

Reglement Valgstyret (PDF, 313 kB)  vedtatt av KS 26.10.2021 sak 078/21

Reglement Kontrollutvalg (PDF, 444 kB) vedtatt av KS 26.10.2021 sak 076/21  

Reglement Administrasjonsutvalget (PDF, 59 kB)  vedtatt av KS 26.10.2021 sak 073/21
 
Reglement for Eldrerådet (PDF, 232 kB)  vedtatt av KS 26.10.2021 sak 079/21
 
Reglement for Ungdomsrådet (PDF, 317 kB) vedtatt av KS 26.10.2021 sak 074/21
 

Reglement Råd for funksjonshemmede (PDF, 232 kB)  vedtatt av KS 26.10.2021 sak 077/21

Finansreglement (PDF, 200 kB)vedtatt av KS 26.10.2021 sak 072/21