Reglementer og styringsdokumenter for Moskenes kommune


Reglement for kommunestyret
Reglementet for Moskenes kommunestyre er vedtatt av kommunestyret 14.06.2021 sak 049/21 kan lastes ned her (PDF, 584 kB)


Delegasjonsreglementet
Moskenes kommunestyre har fastsatt politisk styringssystem og struktur i et felles dokument med delegasjonsreglement. 
Reglementet anviser hvordan kommunen har lagt opp sine interne rutiner for myndighet og forvaltning. Reglementet ble vedtatt av kommunestyret i møte 14.04.2021 (ksak 019/21).
Gjeldende reglement kan lastes ned i pdf-format her . (PDF, 734 kB)