Viktig melding

Reglementer for Moskenes kommune

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjørelse og velferdsgoder i Moskenes

Reglement for kommunestyret (PDF, 584 kB)  vedtatt av KS 14.06.2021 sak 049/21

Delegasjonsreglement  (PDF, 360 kB) vedtatt av KS 14.04.2021 sak 019/21

Reglement Formannskapet (PDF, 459 kB)  vedtatt av KS 26.10.2021 sak 075/21

Reglement Valgstyret (PDF, 313 kB)  vedtatt av KS 26.10.2021 sak 078/21

Reglement Kontrollutvalg (PDF, 444 kB) vedtatt av KS 26.10.2021 sak 076/21  

Reglement Administrasjonsutvalget (PDF, 59 kB)  vedtatt av KS 26.10.2021 sak 073/21

Reglement for Eldrerådet (PDF, 232 kB)  vedtatt av KS 26.10.2021 sak 079/21

Reglement for Ungdomsrådet (PDF, 317 kB) vedtatt av KS 26.10.2021 sak 074/21

Reglement Råd for funksjonshemmede (PDF, 232 kB)  vedtatt av KS 26.10.2021 sak 077/21

Finansreglement (PDF, 200 kB)vedtatt av KS 26.10.2021 sak 072/21

Reglement Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte (PDF, 189 kB) vedtatt av KS 14.06.2022 sak 040/22

Administrativt delegeringsreglement (PDF, 277 kB) vedtatt av KS 13.06.2023 sak 025/23
 

Artikkelliste