Viktig melding

Interkommunale avtaler

Moskenes kommune har over år hatt flere interkommunale avtaler rundt tjenester som vi trenger

En kartlegging så langt, viser at vi har 30-40 slike avtaler med en eller flere kommuner.

Dette delprosjektet vil blant annet gi oss en god oversikt over alle avtalene samt se på kostnaden og effekten av dem. Samtidig gir dette oss et godt beslutningsgrunnlag for hva som vil være viktig for fremtiden.

Artikkelliste