Viktig melding

Budsjett 2024 og økonomiplan/forpliktende plan 2024-2027

Moskenes formannskap legger forslag til budsjett og økonomiplan/forpliktende plan 2024-2027 ut på høring i perioden 14.11.2023 - 01.12.2023.
 

Budsjett 2024 og økonomiplan/forpliktende plan 2024-2027