Viktig melding

Etablererprøven

Beskrivelse

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven.

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe

Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling

Pris for tjenesten

Før du avlegger prøven må du betale inn et gebyr på kr 400,-. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding.

Læremateriell

Læremateriell til etablererprøven for serveringsvirksomhet, VINNs nettbutikk

Avlegging av prøve

Avtal tidspunkt på forhånd, det gjøres til Servicetorget på e-post

postmottak@moskenes.kommune.no

Søknadsfrist

Du må regne med 2 til 7 dager ventetid fra bestilling og frem til når prøven kan avlegges.