Budsjett 2020 og økonomiplan/forpliktende plan 2020-2024

Rådmannens forslag til budsjett/økonomiplan 2020-2024 er nå klar. Det er et svært krevende budsjett tilpasset den økonomiske situasjon Moskenes er i.

Budsjettet vil bli behandlet i formannskapet den 19. november. De innstiller til kommunestyret som skal behandle saken den 3. desember.

 

 

Web-publisering: https://pub.framsikt.net/2020/moskenes/bm-2020-hp_2020-2023/