Ordførers uke 02.10.22

I dag konstaterer jeg at å reise fra en «utkant» til en annen både krever tid og god logistikk.

Jeg er kommer fra til Limingen i Røyrvik, og er klar for samling i prosjektet Distriktskommune 3.0. Jeg har ikke vært i Børgefjell nasjonalpark siden jeg var med en skoleklasse på leirskole for mange år siden, så jeg ser fram til gåtur i området i morgen ettermiddag.

Denne uka fikk vi endelig møte med samferdselsdepartementet knyttet til E10. Der deltok de nedsatte gruppene fra Flakstad og Moskenes, og vi fikk redegjøre mer utfyllende om utfordringene vi har langs E10, slik vi ba om i vår henvendelse fra kommunestyrene i mai.

Jeg er glad vi fikk gjennomført møtet, så gjenstår det å se om vi blir hørt.

Ellers har denne uka bestått av samarbeidsmøte med NAV, formannskapsmøte, digitalt møte med ordførerne i prosjektet der det nå er samling, AU i Lofotrådet og digitalt informasjonsmøte med Statsråden knyttet til flyktningsituasjonen. Et bredt spekter av tema og en del å sette seg inn - akkurat slik det pleier å være.

Vi har fått installert vår midlertidige kommunedirektør, og flere av dere har truffet henne. Hun møtte formannskapet på tirsdag, og KS konsulenten på onsdag. Det kan merkes at hun har erfaring fra kommunedirektørarbeid, og det er nok ekstra nyttig i den krevende situasjonen vi har hos oss.

Ønsker dere en fin søndagskveld