Ordførers uke 06.11.20

Ei uke går fort, og det merkes at vi har begynt på november.

Ungdomsrådet møtte alle 5 til det digitale ungdomstinget på lørdag, men jeg har ikke fått vite om de syns det var et greit opplegg. Takk til Bjørn Olav som bistod slik at de fikk bruke et klasserom med stor skjerm.

Det ble litt ekstra arbeid på oss i beredskapsgruppa og de på legekontoret da vi fikk en positiv koronatest i det helga stod for døra. Heldigvis ser det ut til at det ikke er mer enn en person som har testet positivt, og det er godt at vi holder oss friske her i Moskenes. Vi får være flinke framover slik at vi kan få ta imot gjester når det blir juleferie. Vi har også mange som ønsker å reise på besøk til familie andre steder, og vi ønsker ikke at de skal ta med seg smitte herfra. Husk på å bry dere om hverandre i denne tida. Kanskje det går an å ta en ekstra telefon når vi ikke får stikke innom hverandre?

Jeg har fulgt opp dag to i forbindelse med nasjonale turiststier og besøksforvaltning, så tirsdagen ble en digital møtedag. Det er en fin måte å lære på. Onsdag fikk jeg ta igjen det jeg tapte fredag 23.10 på grunn av møtekollisjon. Godt at det er mulig. Det var mange gode råd å få.

Denne uka pågår det bispevisitas i Flakstad og Moskenes, og biskopen og hennes medarbeidere hadde møte med formannskapet på torsdag. Lærerikt og nyttig.

Det har vært godt å få mange timer på kontoret -mange oppgaver som ventet på oppfølging. Dere har sett i media at vi ordførere i Moskenes, Værøy og Røst har jobbet med å sette fokus på at vi vil ha visshet om sikkerhet og beredskap før de sender oss med hydrogenferge over Vestfjorden. Dette skal vi følge opp med Statens vegvesen neste uke. Jeg innrømmer at oppslagene om de nye redningshelikoptrene ikke har vært betryggende.

Et viktig mål for regjeringen er nok å stimulere til hydrogenproduksjon i Norge, og da håper jeg at det blir til gagn for Nordland.

Jeg har hatt møte med næringsforeningen, noe vi skal følge opp. Det er tøft for næringslivet vårt i disse koronatider. Jeg vil oppfordre til å benytte kompensasjonsordningene, og jeg tror det er god hjelp å hente hos regnskapskontorene.

Så er det tid for partipolitiske møter med tanke på at det neste år er stortingsvalg, og det er viktig at våre stortingspolitikere er oppdatert på utfordringene våre. Det er godt vi har digitale løsninger når vi ikke får «lobbyere» i Oslo.

God helg til dere alle!