Ordførers uke 10.01.21

Mange har kanskje benyttet denne helga til å rydde julen ut, noen lar lysene skinne ennå noen dager. Men uansett er det bare å konstatere at 2021 er i gang.

Det er et spennende år vi går inn i. Vil vi få bukt med pandemien? Vil det gå greit med vaksinene? Det nye året her lokalt har startet slik det gamle sluttet – nemlig møter og arbeid knyttet til koronasituasjonen. De første vaksinene er ekspedert, og helsevesenet er forberedt på at det kan skje raske endringer også her hos oss. Det er betryggende at vi i Lofoten er innstilt på at vi må hjelpe hverandre på tvers av kommunegrensene. Mest av alt må vi huske forhåndsreglene med god håndhygiene og holde avstand slik at vi bidrar til å unngå smitte.

I dag ble det holdt en minnegudstjeneste etter det tragiske skredet i Gjerdrum. Jeg tror mange av oss er glad for at det skal undersøkes nøye hvordan dette kunne skje, samtidig som vi er imponert over innsatsen de ulike etater og frivillige har bistått med. Men menneskeliv har gått tapt, og mange har mistet sine hjem. Det forteller oss hvor fort livet kan snu og hvor viktig det er at vi bryr oss om hverandre her og nå.

Vi går inn i et valgår. Det er alltid spennende og betydningsfullt hvordan det nye Stortinget blir sammensatt, og erfaringsmessig vil valget påvirke det politiske arbeidet gjennom valgåret. Jeg er mest opptatt av rammevilkårene vi som kommune vil få framover.

Gode rammevilkår og forutsigbarhet er også viktig for de to hovednæringene våre. Det har vært mange og til dels utydelige meldinger om hvordan vi skal forholde oss til innspillene om arbeidsinnvandring. Dyktige bedriftsledere som er sitt ansvar bevisst, gjør at jeg er optimist. Det er godt å se at vintersesongen innen fiskeriene er i gang.

Jeg ønsker alle et riktig godt nytt år!