Viktig melding

Ordførers uke 18.09.22

Denne uka har jeg startet med studietur og styresamling i Lofotodden nasjonalpark. Vi valgte å legge turen til Færøyene, og det var tre nyttige og lærerike dager. Kunnskap vi kan overføre til oss. Jeg håper jeg kan få dele litt av de erfaringene med vårt reiseliv.

Styret ferdigbehandlet besøksplanen for nasjonalparken, så nå gjenstår det å få den godkjent av Miljødirektoratet.

Det meste til kommunestyret kommende uke var klarlagt før jeg reiste, men litt dukker alltid opp. Dere har sett i media at vår kommunedirektør har takket ja til ny jobb som kommunedirektør i Porsanger. Det betyr at kommunestyret må legge noen føringer i prosessen med å rekruttere ny. Vi er heldige som nå er i et prosjekt med Statsforvalter og kan få gode råd og bistand.

Vi har hatt møte i Lofotrådets AU slik vi bruker, og saksmengden i regionrådet er økende så det er greit med disse ukentlige møtene for å planlegge og velge/ prioritere oppgavene. Vi hadde både Hålogalandsveien, FOT-rutene, NTP-handlingsplan og innspillet om et regionalt utviklingsselskap på dagsorden. Det er viktig at vi fortsetter å være enige slik at vi får felles og omforente vedtak når saker som gjelder Lofoten som region kommer til behandling i kommunestyrene.

Så vil jeg avslutte med å rette en stor takk til ildsjelene bak Lysvandringen rundt Sørvågvannet. Tusen takk for en fin opplevelse i går.

God søndag!